Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2017. 2017-10-18 14:31
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2017-10-18 14:28
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Bytowskiego - Gmina Borzytuchom 2017-10-18 14:26
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020. 2017-10-13 15:01
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2017-10-13 14:59
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2018 roku. 2017-10-13 14:56
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy 2017-10-13 14:53
dokument Projekt uchwały (Wydz. E ) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 2017-10-13 14:52
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. "Dzieci Europy" w Bytowie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. "Dzieci Europy" w Bytowie 2017-10-13 14:50
dokument Projekt uchwaly (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2017-10-13 14:48
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. "Dzieci Europy" w Bytowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. "Dzieci Europy" w Bytowie 2017-10-13 14:47
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. "Przyjaciół Dzieci" dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tursku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. "Przyjaciół Dzieci", o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.d ustawy - Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tursku 2017-10-13 14:44
dokument Projekt uchwały (Wydz.E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w Szkołę Policealną nr 1, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie 2017-10-13 14:42
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku w Szkołę Policealną nr 2, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 2017-10-13 14:41
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. "Przyjaciół Dzieci" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tursku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. "Przyjaciół Dzieci" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tursku 2017-10-13 13:56
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. "Dzieci Europy" w Bytowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. "Dzieci Europy" w Bytowie 2017-10-13 15:02