Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB-IC-M.6743.1.5.2022 - zgłoszenie budowylinii kablowej nn-0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na działkach o nr: 158, 184/2, obręb 104 Bytów, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 159/2, 162/1, 162/43, obręb: 104 Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-09-07 15:09:09
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-09-07 11:49:50
Wydział Organizacyjno-Prawny Mirosław Jażdżewski 2022-09-07 11:38:35
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-09-07 11:35:24
AB-IA-W.6743.1.140.2022 0- Zgłoszenie budowy wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zaprojektowanej w miejscoowsci Rzepnica, przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, na działce o nr ewid. gruntu 295 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów - obszar wiejski. Agnieszka Leszk 2022-09-07 10:14:13
AB-IE-K.6743.1.9.2022 zgłoszenie budowy sieci oświetleniowej nn 0,4 kV w miejscowości Kołczygłowy, ul. Słoneczna, Bukowa, Dębowa, działki o nr ewid. gruntu 33/26, 33/28, 30, 427, 32/1, 426, 31/4, 20/1, 21/4, 22/4 obr. Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2022-09-07 09:54:30
AB-IB-W.6743.1.136.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości rzepnica przy ul. Chopina, na działce o nr ewid. gruntu 225 obręb Rzepnica, jednostka ewidncyjna Bytów - obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-07 08:57:04
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń kopiujących (kserokopiarek) dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2022-09-06 15:44:54
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń kopiujących (kserokopiarek) dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2022-09-06 15:44:35
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń kopiujących (kserokopiarek) dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2022-09-06 15:44:07
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 08.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-06 13:22:28
Porozumienie Nr 11/2022 z dn. 25.08.2022 zawarte pomiędzy Gminą Tuchomie a Powiatem Bytowskim Kinga Cichosz 2022-09-06 10:41:09
Porozumienie Nr 10/2022 z dn. 04.08.2022 zawarte pomiędzy Powiatem Bytowskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku Kinga Cichosz 2022-09-06 10:40:24
AB-IC-M.6740.96.2022 - informacja o wszczęciu postępowaniaw sprawie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane, obejmujacego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW 0005C - wieży typu MONOBOT H-39 o wysokości całkowitej 40,3 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, zaprojektowaną w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr ewid. gruntu 16/19, obręb 100 Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-09-06 10:04:31
AB-IC-M.6740.96.2022 - informacja o wszczęciu postępowaniaw sprawie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane, obejmujacego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW 0005C - wieży typu MONOBOT H-39 o wysokości całkowitej 40,3 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, zaprojektowaną w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr ewid. gruntu 16/19, obręb 100 Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-09-06 10:01:43
OZ-AB-ID-MI.6743.1.43.2022 Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalno-usługowego dz nr 72/7 i 252 obręb Cztery w Miastku Kinga Milda 2022-09-05 10:59:40
AB-IC-M.6743.1.5.2022 - zgłoszenie budowylinii kablowej nn-0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na działkach o nr: 158, 184/2, obręb 104 Bytów, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 159/2, 162/1, 162/43, obręb: 104 Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-09-05 10:08:23
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Mirosław Jażdżewski 2022-09-05 08:48:12
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Mirosław Jażdżewski 2022-09-05 08:46:52
Zarządzenie Nr 70/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 01.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości należności przysługujących z tytułu podroży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Kinga Cichosz 2022-09-05 07:57:41
AB-IB-W.6743.1.134.2022 - Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Rzepnica, ul. I.J.Paderewskiego 14, działki nr 130/5 obręb Rzepnica, j.ew. Bytów- obszar wiejski - brak sprzeciwu. Klaudia Adamczyk 2022-09-02 14:35:13
wynik naboru Justyna Kaminska 2022-09-02 14:03:49
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-09-01 15:31:41
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Mirosław Jażdżewski 2022-09-01 11:02:22
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-09-01 10:47:01
Zarządzenie Nr 69/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 31.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alrmowego BRAVO Kinga Cichosz 2022-09-01 08:45:30
Zarządzenie Nr 68/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 31.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP Kinga Cichosz 2022-09-01 08:43:51
Uchwała Nr 192/659/2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu bytowskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Kinga Cichosz 2022-09-01 08:42:26
Uchwała Nr 192/658/2022 w sprawie opracowania w Starostwie Powiatowym w Bytowie materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2023 r. Kinga Cichosz 2022-09-01 08:41:47
Uchwała Nr 192/658/2022 w sprawie opracowania w Starostwie Powiatowym w Bytowie materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2023 r. Kinga Cichosz 2022-09-01 08:25:54
Uchwała Nr 192/657/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2022 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2022-09-01 08:25:12
Uchwała Nr 192/655/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" w 2022 roku Kinga Cichosz 2022-09-01 08:24:27
Uchwała Nr 192/656/2022 w sprawie zaopiniowania Projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" Kinga Cichosz 2022-09-01 08:24:06
Uchwała Nr 192/655/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" w 2022 roku Kinga Cichosz 2022-09-01 08:22:28
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 31.08.2022 Kinga Cichosz 2022-09-01 08:19:14
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 31.08.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-01 08:18:25
AB-IB-M.6743.1.129.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Bytów, ul. Broniewskiego na dz. 176 obręb Bytów 99 j. e. Bytów obszar miejski - brak sprzeciwu. Klaudia Adamczyk 2022-08-31 12:56:17
AB-IF-P.6743.1.6.2022 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn- 0,4 kV w miejscowości Jeleńcz, na działkach o nr ewid. gruntu 150/2, 146, 147/18 obr. Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo Grażyna Syldatk 2022-08-30 08:28:38
Lista biegłych rzeczoznawców Igor Bronka 2022-08-29 15:16:28
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 31.08.2022 r. Mariola Stobińska 2022-08-29 13:53:59