Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 20 grudnia 2012 uchylające zarządzenie w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu o dodatkowe symbole i hasła klasyfikacyjne 2012-12-20 14:11
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2012 2012-12-13 12:47
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Bytowie 2012-12-11 13:59
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie likwidacji pojazdu, króry stał się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o jego przepadku 2012-12-11 13:57
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 31/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 12 maja 2011 r. dotyczącego zasad rachunkowości 2012-12-11 13:53
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie "Instrukcji postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia" 2012-12-07 08:40
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe 2012-12-12 13:48
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2012-12-05 09:09
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2012-12-03 08:09
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 28 listopada 2012 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2012-2016 2012-11-28 11:01
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 21 listopada 2012 w sprawie przeznaczenia pojazdu do sprzedaży w formie sprzedaży z wolnej ręki, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2012-11-21 10:22
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 12 listopada 2012 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-11-13 08:38
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 9 listopada 2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ofert pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2012-11-09 08:26
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 5 listopada 2012 w sprawie wyznaczenia osób tworzących komisję do odbioru wykonania zlecenia polegającego na usłudze mycia okien 2012-11-07 12:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 30 października 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ofert pojazdów, które stały się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczeń sadu o ich przepadku 2012-10-31 13:49
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 24 października 2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2012-10-24 14:26
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 16 października 2012 w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej miast i gmin, gmin powiatu bytowskiego 2012-10-29 09:50
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 16 października 2012 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Bytowskiego 2012-10-17 08:51
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 9 października 2012 w sprawieprzyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2012-10-09 14:19
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 5 października 2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia 31/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 12 maja 2011 r. dotyczącego zasad rachunkowości 2012-10-09 14:18
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 3 października 2012 w sprawie powołania koordynatorów do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 2012-10-09 14:17
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 2 października 2012 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2012-10-02 12:05
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 2 października 2012 w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2012-10-02 12:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 1 października 2012 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bytowskim 2012-10-02 11:22
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 26 września 2012 w sprawie powołania stałej komisji do dokonywania przeglądów dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-09-26 10:14
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 26 września 2012 w sprawie określenia pracowników odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych tworzących "pion ochrony" w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-09-26 10:12
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 24 września 2012 w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek i pieczęci urzędowych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2012-09-24 08:46
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 18 września 2012 w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2012-09-19 09:12
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 13 września 2012 w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2012-09-13 10:46
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 3 września 2012 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2" 2014-07-17 12:16
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu 2012-08-24 09:55
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa 2012-08-24 09:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 28 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych 2012-08-24 09:52
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 24 lipca 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2012-07-24 10:31
dokument Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 24 lipca 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2012-07-24 09:53
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 20 lipca 2012 w sprawieopracowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu bytowskiego 2012-07-20 09:56
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu powiatowym pn. "Piękna Wieś 2012" 2012-07-05 12:25
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 1 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Starostwa Powiatowego w Bytowie 2012-07-20 13:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2012-07-04 08:25
dokument Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-07-02 15:12
dokument Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie przyznania Nagród starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2012-07-02 14:58
dokument Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-07-02 09:49
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie licytacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2012-07-02 09:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 22 czerwca 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ruchomości nabytych w drodze orzeczeń sadowych oraz trybu jej działania 2012-06-22 11:20
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu licytacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-06-22 11:18
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 19 czerwca 2012 w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-06-22 11:18
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 1 czerwca 2012 w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Bytowie 2012-06-26 15:05
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 23 maja 2012 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-05-23 12:02
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 22 maja 2012 w sprawie organizacji załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-05-22 08:43
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 17 maja 2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-05-17 08:18
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 24 kwietnia 2012 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-04-25 07:37
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 26 marca 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2012-03-26 08:53
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 19 marca 2012 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2012 roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Parchowie, dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu: socjalizacyjnej i interwencyjnej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie oraz dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego prowadzonych na zlecenie powiatu bytowskiego w 2012 r. 2012-03-20 13:59
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 14 marca 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania i wdrożenia systemów służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-03-14 13:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 14 marca 2012 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-03-14 08:43
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 7 marca 2012 w sprawie rozwiązania Zespołu ds. współpracy ze Szpitalem Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie dotyczącej usuwania skutków pożaru z dnia 31 maja 2011 r. 2012-03-08 14:18
dokument Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 27 lutego 2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-02-29 08:05
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 23 lutego 2012 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2012-02-24 09:30
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 16 lutego 2012 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2012-02-16 14:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 3 lutego 2012 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania i wdrożenia systemów służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-02-03 10:45
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 25 stycznia 2012 w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego do organizacji corocznych eliminacji powiatowych konkursów plastycznych, których organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, starostw, miast i gmin 2012-01-25 12:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 3 stycznia 2012 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-01-04 08:36
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 3 stycznia 2012 w sprawie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2012-01-04 08:34