Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego na 2012 rok 2011-12-20 14:39
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego przyjętych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 15.11.2011r. i 13.12.2011r. 2011-12-20 14:27
dokument Propozycja zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bytowskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyjętych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 13 grudnia 2011 roku. 2011-12-16 13:21
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2011-12-14 12:12
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012". 2011-12-14 12:17
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2012 rok 2011-12-20 14:35
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bytowskiego na 2012 rok 2011-12-14 12:07
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie. 2011-12-14 12:06
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN ) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Bytowski 2011-12-14 12:04
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2012 oraz do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego przyjętych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 15.11.2011r. 2011-12-14 12:03
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bytowskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011-12-14 12:02
dokument Projekt uchwałały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2011. 2011-12-14 12:01
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego 2011-11-23 09:27
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2011-11-17 13:28
dokument Projekt uchwały (Wydz.FN) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2012 2011-11-17 13:22
dokument Projekt uchwały (Wydz.FN) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 2011-11-16 07:10