Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej powiatu bytowskiego na 2011r. oraz wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego przyjętych na posiedzeniu Zarządu PowiatuBytowskiego w dniu 07.06.2011 r. 2011-06-13 12:54
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2011-06-13 12:48
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/21/2010 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 r. 2011-06-13 12:42
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2011-06-08 12:23
dokument Projekt uchwały (Wydz.RS) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-08 07:21
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2011. 2011-06-08 07:14
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Uchwałę nr IV/33/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Bytowskiego na wypowiedzenie warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę z Radnym Rady Powiatu Bytowskiego Janem Narlochem. 2011-06-07 14:33
dokument Projekt uchwały (Wydz.FN) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bytowskiego za rok 2010. 2011-06-07 14:31
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bytowskiego za rok 2010. 2011-06-07 14:30
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-05-31 12:16
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2011-05-25 07:18