Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie stypendium złożony Staroście przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Opłaty:
Opłata skarbowa: - brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: - Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba odpowiedzialna: - Danuta Prondzińska
Nr pokoju – 215
Nr telefonu – (59) 822 8003, fax. (59) 8228001
E-mail – edukacja@powiatbytowski.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00-15.00

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Termin i sposób załatwienia:
Wnioski należy składać do 31 lipca danego roku. Starosta rozpatruje jedynie wnioski prawidłowo udokumentowane i umotywowane w terminie do 31 sierpnia danego roku. Wysokość przyznanego stypendium każdorazowo ustala Starosta Powiatu.

Zakończenie sprawy:
Wydanie Zarządzenia Starosty Bytowskiego w sprawie ustalenia listy uczniów otrzymujących stypendium Starosty Bytowskiego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji Starosty Bytowskiego nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
Stypendium Starosty Bytowskiego mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, którzy:
1. osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 a z zachowania ocenę, co najmniej dobrą, za ostatni rok klasyfikacji;
2. wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz  przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i:
a) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych lub,
b) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub,
c) są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej.

Kandydatów do stypendium mają prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna, dyrektor szkoły.
W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych, indywidualnych przypadkach Starosta, po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu przyznając stypendium może odstąpić od kryteriów zawartych w regulaminie.
Uczniowie mogą poza stypendium otrzymywać pomoc materialną od innych podmiotów niż Powiat Bytowski.
Stypendium Starosty Bytowskiego nie może otrzymać uczeń, który otrzymał w danym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Kultury.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 10-02-2011 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Glazik 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 13-06-2012 10:47